Om

Kunstterapi – til nytte for deg?

Det er normalt å ha vanskelige perioder i livet, og ofte løser man slikt på egenhånd. Du kan imidlertid ha nytte av psykoterapeut når vanskene vedvarer over tid, de gode følelsene får for lite plass, og du opplever din livskvalitet som hemmet.  Dette kan være privat, innen familien, med venner, på arbeidsplassen eller i dagliglivet ellers.

Kunstterapi er et fullverdig alternativ eller tillegg til psykologtimer. Du vil også kunne ha nytte av kunstterapeutiske metoder om du ønsker å utvikle deg som menneske, finne tilbake til din kreativitet og øke din livsglede.

Hos meg kan du få hjelp til ditt livs små og store utfordringer. Du kan være trygg på at ingen ting er for lite eller for stort, det er du som er i fokus.

Er du leder på jakt etter lederutvikling? Da vil mitt unike selvutviklingsprogram for ledere, som inkluderer kunstterapeutiske metoder, kunne være aktuelt.  Det vil komme informasjon om det på min engelske nettside 

Min kompetanse

Jeg er Kunstterapeut under utdanning og tar imot nye klienter i eget lokale i Asker. Med min bakgrunn som leder og rådgiver, samt livserfaring og egen prosess, er jeg trygg i terapeut- og veilederrollen rundt livets mange utfordringer.   

Jeg studerer ved Institut for kunstterapi i Danmark, stiftet av Vibeke Skov, PhD  som for 30 år siden startet pioneerarbeidet rundt kunstterapiutdannelse i Danmark og Norge. Kunstterapeutyrket er godkjent av Helsedepartementet.

Jeg er studentmedlem av KunstTerapiForeningen i Norge(KTFN), som igjen er tilknyttet European Federation of Art Therapy(EFAT). Det innebærer at jeg har taushetsplikt, følger etiske regler, fører frivillig journal og innhenter veiledning.  Du har selvsagt klagemuligheter.   

Min bakgrunn: Jeg er sivilingeniør med tilleggsutdannelse innen Master of Management, og med 29 års yrkeserfaring. Den røde tråden har hele tiden vært ‘utvikling og kvalitet’. Etter over 20 år med leder- og rådgivningsroller samt utvikling av organisasjoner og IT- systemer for internasjonale og norske selskap, ble fra 2010 min interesse vekket for psykologi og utvikling av det mest kompliserte systemet av alle – mennesket! Dette har så ført meg til dybdepsykologi, psykoterapi generelt og kunstterapien spesielt, som jeg erfarer som et av om ikke det kraftigste verktøy for selvutvikling.

 CV: Du kan sjekke min Linkedin profil her

Om kunstterapi

Integrativ kunstterapi er en psykoterapeutisk tilnærming som bygger på flere psykologiske teorier, tar utgangspunkt i Jungiansk analytisk psykologi, med tilskudd fra nyere forskning som f.eks. nevropsykologi.

En standard timeavtale hos meg varer i 75 minutter.

Forløpet tilpasses ditt behov, men en standard time vil typisk være som følger:

Vi starter med en samtale om det som opptar deg før jeg fører deg inn i en kreativ uttrykksprosess. I etterkant av denne går vi sammen i dialog med det skapte uttrykket. Til slutt undersøker vi om du kan ta noe av det du har oppdaget med deg tilbake til hverdagen.    

 

Betingelser

Varighet: 75 minutter for en standard terapitime

Timepris:

  • Individualterapi: kr. 500,- (rabattert pris i praksisperioden)
  • Coaching/rådgivning/lederutvikling: 1000,-
  • Grupper, kurs, foredrag, workshop, kreativt verksted: etter avtale
  • Evnerike barn: iht avtale med Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn

Sted: Kirkeveien 97B, 1384 Asker 

Annet sted etter avtale. Jeg kan også tilby nettbaserte timer

Jeg samarbeider gjerne med leger, psykologer og andre der du ønsker det.

 

Noe for deg?  

Høres dette interessant ut for deg eller noen av dine nære?

Ta gjerne kontakt på telefon: (+47) 906 78 538, epost: [email protected] eller messenger:  m.me/LiseBjarkliKT 

 

med vennlig hilsen, 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.